ČULEN, Konštantín historik, publicista, politik
ČULEN, Konštantín

ČULEN, Konštantín

historik, publicista, politik

Narodený26. 02. 1904 - Brodské, okr. Skalica
Zomrel07. 04. 1964 - New York, NY, USA

pochovaný v Passaic, jeho urna bola v roku 2003 prevezená do Martina

Od mladosti spolupracoval s MS, stal sa členom jej výboru i Historického odboru a v rokoch 1935 – 1936 bol členom matičnej delegácie v USA, ktorá okrem iných úloh zbierala archívny a dokumentárny materiál o živote krajanov v USA. Pracoval aj vo výbore Slovenskej národnej knižnice, Spolku svätého Vojtecha a po roku 1945 v Slovenskej národnej rade v zahraničí.
Po maturite začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no štúdium nedokončil. Stal sa úradníkom sociálnej poisťovne v Bratislave, dva roky bol redaktorom Slováka a od roku 1927 úradníkom na riaditeľstve štátnych železníc. Súčasne redigoval časopisy Rozvoj a Nový svet. Po vyhlásení autonómie v roku 1938 sa stal poslancom autonómneho slovenského snemu a tlačovým atašé na československom veľvyslanectve vo Washingtone. Po rozpade republiky ho musel opustiť, stal sa redaktorom Slovenskej obrany v Scrantone, no koncom roku 1939 sa vrátil na Slovensko a prijal miesto zástupcu šéfa Úradu propagandy v Bratislave. Pre odmietanie nemeckého zasahovania do slovenskej politiky ho však koncom roku 1940 prepustili a potom sa živil publicistickou a literárnou prácou. Vystupoval ako prívrženec politiky Jozefa Tisu, ktorý mu udelil vyznamenanie Rad kniežaťa Pribinu. Začiatkom apríla 1945 emigroval do Rakúska, kde bol americkou tajnou službou internovaný, v roku 1946 odišiel do Mníchova a potom do Talianska. V roku 1949 sa usadil v Kanade, kde bol redaktorom Kanadského Slováka, a neskôr v USA, kde bol vedúcim Slovenského ústavu v Clevelande a potom nezamestnaným a správcom nájomného domu v New Yorku. Od mladosti spolupracoval s MS, stal sa členom jej výboru i Historického odboru a v rokoch 1935 – 1936 bol členom matičnej delegácie v USA, ktorá okrem iných úloh zbierala archívny a dokumentárny materiál o živote krajanov v USA. Pracoval aj vo výbore Slovenskej národnej knižnice, Spolku svätého Vojtecha a po roku 1945 v Slovenskej národnej rade v zahraničí. Od mladosti sa zaujímal o národnú históriu a napísal historické diela Roky slovenských nádejí a klamaní 1848 – 1875 (1932), Novinár a pedagóg (1933), Cesta k našej Bratislave (1934), Slovenské študentské tragédie (1935), Pittsburská dohoda (1937), Karol Salva (1943) a ďalšie. Na základe zozbieraného materiálu v USA vydal pramenné publikácie Slováci v Amerike (1938) a dvojdielne Dejiny Slovákov v Amerike (1942). Z oblasti politickej publicistiky bol okrem mnohých článkov autorom brožúry Nech žije samostatné Slovensko (1945) a svoje rozhlasové politické komentáre publikoval pod názvom Pohľady na dnešok (1944). V exile vydal monografie o Jozefovi Tisovi (1947), Jankovi Slovenskom (1955), knihu V zajatí falošných legiend a nenávistného srdca (1961) a niekoľko ďalších diel. Pokračoval aj v publicistickej činnosti a prispieval do krajanských časopisov, v ktorých uverejnil aj štúdie o dejinách Slovenskej ligy a Slovákov v New Yorku. 
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (41)
prep-loader