CIPÁR, Jozef národný pracovník, remeselník
CIPÁR, Jozef

CIPÁR, Jozef

národný pracovník, remeselník

Narodený21. 06. 1860 - Martin
Zomrel16. 09. 1923 - Martin

V roku 1889 sa usadil v Martine, kde sa zúčastňoval na národnom a spoločenskom živote, pracoval v Priemyselnom spolku, a najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom do roku 1901 vytvoril vyše tridsať postáv. 

V rokoch 1870 – 1872 študoval na nižšom slovenskom evanjelickom gymnáziu a potom sa vyučil za stolára u Mateja Bízika v Martine. Po roku 1878 celé desaťročie pracoval ako pomocník vo viacerých mestách Uhorska a Rakúska, začas i v Budapešti a vo Viedni. Počas pobytu v Budapešti pracoval v Slovenskom spolku, kde ho v roku 1888 zvolili za podpredsedu. V roku 1889 sa usadil v Martine, kde sa zúčastňoval na národnom a spoločenskom živote, pracoval v Priemyselnom spolku, a najmä v Slovenskom spevokole, v ktorom do roku 1901 vytvoril vyše tridsať postáv. V rokoch 1899 – 1900 patril k odsúdeným Martinčanom stíhaným v známom procese za účasť na manifestačnom privítaní A. Pietra vracajúceho sa zo súdu v Budapešti v roku 1898. Presné miesto jeho hrobu nie je známe, zachoval sa len hrob jeho prvej manželky, na ktorej náhrobník bolo symbolicky doplnené jeho meno

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (95)
prep-loader