CINCÍK, Jozef historik umenia, výtvarný kritik, výtvarník
CINCÍK, Jozef

CINCÍK, Jozef

historik umenia, výtvarný kritik, výtvarník

Narodený03. 08. 1909 - Clopodia, Rumunsko
Zomrel28. 01. 1992 - Danville, PA, USA

urna uložená v Martine

Pracoval v MS, kde sa v roku 1934 stal stálym referentom a v roku 1940 tajomníkom Umeleckého odboru. Ilustroval a graficky upravoval matičné vydania, redigoval publikácie umeleckého odboru, navrhoval poštové známky a bankovky, organizoval archeologický výskum. V roku 1944 ho vymenovali za profesora dejín umenia na Slovenskej univerzite. Zaoberal sa teóriou a dejinami výtvarného umenia, vydal niekoľko samostatných publikácií.

Narodil sa v rodine učiteľa pochádzajúceho z Turca. Študoval v Lučenci, po maturite právo na Karlovej univerzite v Prahe a neskôr popri zamestnaní filozofiu a dejiny umenia na Slovenskej univerzite v Bratislave, kde v roku 1938 dosiahol doktorát. Zamestnanie našiel v MS, kde sa v roku 1934 stal stálym referentom a v roku 1940 tajomníkom Umeleckého odboru. Ilustroval a graficky upravoval matičné vydania, redigoval publikácie umeleckého odboru, navrhoval poštové známky a bankovky, organizoval archeologický výskum, v rokoch 1935 – 1936 bol členom matičnej delegácie do USA a venoval sa aj pamiatkárskej práci. V roku 1944 ho vymenovali za profesora dejín umenia na Slovenskej univerzite. Zaoberal sa teóriou a dejinami výtvarného umenia, vydal niekoľko samostatných publikácií, medzi nimi monografie o J. Bohdanovi, M. Benkovi a Ľ. Fullovi, a napísal celý rad štúdií a odborných príspevkov. V roku 1945 emigroval a po dvojročnom pobyte v Rakúsku, Bavorsku a Taliansku sa usadil v USA, kde spočiatku prednášal archeológiu a dejiny cirkevného umenia na rôznych školách a po roku 1949 sa v povolaní samostatného umelca venoval vnútorným maľbám a dekoráciám kostolov a cirkevných stavieb. Vyzdobil vyše tristo amerických kostolov, medzi nimi kostol v Lakevoode, a kaplnku Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Nakoniec pracoval ako pomocný katalogizátor knižnice v Clevelande. Vo vedeckej a publicistickej činnosti pokračoval aj v emigrácii, vydal niekoľko kníh, štúdiami a článkami prispieval do anglických i krajanských slovenských časopisov. Osobitne sa zaslúžil o výskum života a diela a spopularizovanie osobnosti Jána Ladislava Polereckého a o postavenie jeho pomníka v Yonkers.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (4)
prep-loader