CHREN, Stanislav osvetový pracovník, bábkar
CHREN, Stanislav

CHREN, Stanislav

osvetový pracovník, bábkar

Narodený21. 05. 1935 - Melek, okr. Nitra
Zomrel21. 06. 1998 - Bratislava

pochovaný v Martine

Venoval sa organizovaniu ochotníckeho a najmä bábkového divadla. Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim, dramaturgom a režisérom bábkárskeho súboru Strojárik-Domovina, založil pri ňom Bábkársky klub, v ktorom pedagogicky viedol ochotníckych bábkárov. Organizoval Scénickú žatvu v Martine a ďalšie celoslovenské festivaly ochotníkov.

Do Martina prišiel v súvise so zamestnaním a od roku 1956 bol metodikom Domu kultúry ROH pri Závodoch ťažkého strojárstva. S nevšedným nadšením sa venoval organizovaniu ochotníckeho a najmä bábkového divadla. V roku 1953 sa stal zakladateľom, umeleckým vedúcim, dramaturgom a režisérom bábkárskeho súboru Strojárik-Domovina, založil pri ňom Bábkársky klub, v ktorom pedagogicky viedol ochotníckych bábkárov bývalého Stredoslovenského kraja, bol iniciátorom bábkárskych festivalov a spoluzakladateľom a dlhoročným podpredsedom slovenskej sekcie medzinárodnej organizácie bábkárov UNIMA. Bol aj spoluzakladateľom Zväzu divadelných ochotníkov na Slovensku, dlhé roky pôsobil vo funkcii jeho tajomníka a od roku 1978 vedúceho sekretariátu. Organizoval Scénickú žatvu v Martine (od 1976) a ďalšie celoslovenské festivaly ochotníkov v Šuranoch, Močenku, Likavke, inicioval a organizoval výstavy scénografickej tvorby a jednotlivých scénografov a v roku 1992 obnovil edíciu Divadelná knižnica, ktorú sám redigoval. Napísal bábkové hry Ráno a večer, Na dedine a dramatizáciu Hecafán či Kecafán. Spolupracoval s literárnym múzeom MS a pracoval vo výbore jej martinského miestneho odboru.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (9)
prep-loader