CHORVÁTH, Drahomír lekár, patológ, vysokoškolský učiteľ
CHORVÁTH, Drahomír

CHORVÁTH, Drahomír

lekár, patológ, vysokoškolský učiteľ

Narodený26. 05. 1937 - Martin
Zomrel20. 01. 1987 - Bratislava

urna uložená v Martine

Vo výskumnej činnosti sa špecializoval na pľúcne imunopatologické ochorenia a využitie imunologických metód v patologickej anatómii. Okrem pedagogickej a vedeckej práce sa venoval biopatickej diagnostike pre viaceré kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave.

Bol synom Júliusa Chorvátha. Študoval na gymnáziu v Martine, od roku 1954 medicínu v Košiciach a neskôr v Bratislave. Zameral sa na patológiu a pôsobil na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1973 obhájil kandidátsku prácu a v roku 1977 dosiahol hodnosť docenta. Vo výskumnej činnosti sa špecializoval na pľúcne imunopatologické ochorenia a využitie imunologických metód v patologickej anatómii. Významné boli jeho poznatky o mechanizmoch vzniku pľúcnej fibrózy a využívaní imunologických techník v patológii. Okrem pedagogickej a vedeckej práce sa venoval biopatickej diagnostike pre viaceré kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave. Bol autorom a spoluautorom mnohých odborných štúdií a prednášok publikovaných v odborných časopisoch doma i v zahraničí.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (79)
prep-loader