ČERNIANSKY, Ondrej redaktor
ČERNIANSKY, Ondrej

ČERNIANSKY, Ondrej

redaktor

Narodený12. 10. 1841 - Rajec, okr. Žilina
Zomrel01. 02. 1923 - Martin

Bol redaktorom a neskôr prijal miesto účtovníka Sporiteľne. Jeho literárne prvotiny pochádzajú z obdobia štúdií. Po príchode do Martina sa zapojil do národného a kultúrneho života, pôsobil najmä v Slovenskom spevokole, patril k jeho spoluzakladateľom. Písal humoristické príspevky do slovenských časopisov.

Pôvodne sa začal pripravovať na poslanie katolíckeho kňaza, študoval na seminári v Banskej Bystrici a teológiu na univerzite vo Viedni. Štúdium však nedokončil a v roku 1868 sa stal redaktorom Pešťbudínskych vedomostí v Budapešti. Okolo roku 1870 sa presťahoval do Martina, stal sa redaktorom a neskôr prijal miesto účtovníka Sporiteľne. Jeho literárne prvotiny pochádzajú z obdobia štúdií v Banskej Bystrici, kde bol aj predsedom študentského literárneho krúžku Kolo. Po príchode do Martina sa zapojil do národného a kultúrneho života, pôsobil najmä v Slovenskom spevokole, patril k jeho spoluzakladateľom a v rokoch 1872 – 1896 vytvoril vyše 20 postáv. Pod pseudonymom Monte Čerigo písal humoristické príspevky do slovenských časopisov a po zániku Pauliny-Tóthovho Černokňažníka od roku 1870 vydával a redigoval humoristicko-satirický mesačník Rarášek. Po jeho zániku v roku 1875 zredigoval prvé číslo Raracha a Pikulíka, v roku 1877 začal vydávať Veselé listy, ktoré sám redigoval, a v rokoch 1908 – 1914 opäť vydával a redigoval humoristický mesačník Rarášek. Okrem toho spolupracoval s Jurajom Čajdom pri vydávaní Černokňažníka a v roku 1874 pracoval v redakcii Národných novín. Celý život sa venoval včeláreniu a aj v tejto oblasti sa vypracoval na rozhľadeného odborníka V roku 1893 založil a štyri roky redigoval prvý slovenský odborný pôdohospodársky časopis Včelár a ovocinár. Humoristickou prózou a poučnými článkami prispieval aj do ďalších časopisov. Venoval sa jazykovede, napísal príručku Slovenský pravopis, čili návod k rýchlemu, snadnému a úplnému naučeniu sa pravopisne písať v jazyku slovenskom (1869) a vydal aj zbierku básní Jarnie kvety (1863).  

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader