ČAJDOVÁ, Anna (rod. Rollová) funkcionárka ženského hnutia
ČAJDOVÁ, Anna

ČAJDOVÁ, Anna

(rod. Rollová) funkcionárka ženského hnutia

Narodený26. 05. 1889 - Martin
Zomrel19. 01. 1970 - Martin

Dlhé roky pracovala v ústrednom výbore Živeny, v ktorom uplatnila svoje ekonomické vedomosti a skúsenosti. V časopise Živena uverejňovala preklady kratších článkov z nemeckého a maďarského jazyka venovaných problematike výšiviek.

Bola manželkou Mikuláša Čajdu a sestrou Bela Rolla. Po vychodení martinských škôl študovala na obchodnej škole v Tešíne. Popri starostlivosti o rodinu pracovala ako účtovníčka rôznych martinských úradov a inštitúcií a od roku 1937 bola pomocnou pracovníčkou pri inventarizovaní textilných zbierok v Slovenskom národnom múzeu. Dlhé roky pracovala v ústrednom výbore Živeny, v ktorom uplatnila svoje ekonomické vedomosti a skúsenosti, v rokoch 1921 – 1923 vykonávala funkciu pokladníčky a potom do roku 1948 funkciu účtovníčky. V časopise Živena uverejňovala preklady kratších článkov z nemeckého a maďarského jazyka venovaných problematike výšiviek.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (1)
prep-loader