ČAJDA, Mikuláš ochotnícky herec, úradník
ČAJDA, Mikuláš

ČAJDA, Mikuláš

ochotnícky herec, úradník

Narodený15. 05. 1891 - Martin
Zomrel14. 12. 1925 - Košice

pochovaný v Martine

Bol členom Slovenského spevokolu, kde od menších úloh postupne dozrel na väčšie veseloherné i tragické divadelné výkony. Bol vynikajúcim hercom so všetkými danosťami, mal krásny zvonivý hlas, mužnú postavu, výrazné gesto i mimiku. V roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie.

Bol synom Juraja Čajdu. Základy vzdelania získal v martinskej evanjelickej ľudovej škole u J. Meličku a A. Sokolíka, potom absolvoval štyri triedy meštianky a vyššiu obchodnú školu v Martine. Stal sa úradníkom Tatrabanky a po prvej svetovej vojne jej hlavným tajomníkom. Len čo vyšiel zo škôl, prihlásil sa za člena Slovenského spevokolu, kde od menších úloh postupne dozrel na väčšie veseloherné i tragické divadelné výkony. Bol vynikajúcim hercom so všetkými danosťami, mal krásny zvonivý hlas, mužnú postavu, výrazné gesto i mimiku. Jeho postavy, ktorých bolo okolo päťdesiat, sa vyznačovali hlbokou premyslenosťou a prvotriednou hrou. Vynikol najmä v hlavných úlohách hier Mátohy, Mariša, Záveje, Bieženka, Diablica a Fedora, no úspešným bol aj v mikulášskych a silvestrovských kupletoch. Od roku 1911 bol členom divadelného odboru a od roku 1922 členom výboru Slovenského spevokolu. Od založenia spolupracoval s Ústredím slovenských ochotníckych divadiel. V roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie, viac rokov pracoval ako člen správy KÚS, po založení telocvičnej jednoty Sokol v Martine sa stal predsedom jej dozorného výboru a bol aj funkcionárom Dobrovoľného hasičského zboru.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (53)
prep-loader