ČAJDA, Juraj redaktor
ČAJDA, Juraj

ČAJDA, Juraj

redaktor

Narodený23. 12. 1844 - Dlhé Pole, okr. Žilina
Zomrel19. 02. 1913 - Martin

V roku 1873 prijal miesto redaktora Slovenských novín, no už v roku 1875 prišiel do Martina, kde sa stal zodpovedným redaktorom Národných novín, v rokoch 1879 – 1910 redigoval aj humoristický časopis Černokňažník. Vynikal aj ako člen a ochotnícky herec Slovenského spevokolu.

Pochádzal z učiteľskej rodiny. Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Nitre, Ostrihome, Banskej Bystrici a v Bratislave študoval právo na univerzitách vo Viedni a v Budapešti. Vo Viedni pracoval v slovenskom akademickom spolku Tatran. V Budapešti zasa patril k zakladateľom Slovenského spolku a bol aj úspešným komikom v predstaveniach slovenských ochotníkov. V roku 1873 prijal miesto redaktora Slovenských novín, no už v roku 1875 prišiel do Martina, kde sa stal zodpovedným redaktorom Národných novín. V redakcii Národných novín pôsobil do roku 1907 a v rokoch 1879 – 1910 redigoval aj humoristický časopis Černokňažník. Bol autorom mnohých úvodníkov, článkov a úvah zameraných na vnútropolitické problémy, a pre ich národnoobranný charakter ho neraz prenasledovali a väznili. Venoval sa aj humoristickej tvorbe a politickou satirou prispieval najmä do Černokňažníka. V roku 1906 kandidoval za poslanca do uhorského snemu. Vynikal aj ako člen a ochotnícky herec Slovenského spevokolu, patril k spoluzakladateľom martinského Atletického klubu a k organizátorom výstavby Národného domu. 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (4)
  • Rovnaké zameranie, profesia (19)
prep-loader