BUOCIK, Pavol ochotnícky divadelník
BUOCIK, Pavol

BUOCIK, Pavol

ochotnícky divadelník

Narodený03. 12. 1890 - Martin
Zomrel02. 08. 1963 - Martin

Jeho život bol spojený najmä s divadlom. V mladosti síce na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko zaujímavých postavičiek, no venoval sa hlavne maskérstvu. Svojim maskérskym umením sa stal neodmysliteľným pomocníkom pri predstaveniach Martinčanov. Patril aj medzi signatárov Martinskej deklarácie.

Po vyučení si otvoril holičstvo a dámske kaderníctvo v Martine a od roku 1943 bol aj kolportérom vydavateľstva Tranoscius. Jeho život bol spojený najmä s divadlom. V mladosti síce na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko zaujímavých postavičiek, no venoval sa hlavne maskérstvu. V roku 1908 absolvoval kurz divadelného maskovania v Prahe a svojim maskérskym umením sa stal neodmysliteľným pomocníkom nielen pri predstaveniach Martinčanov, ale i členov súborov, ktoré sem každoročne prichádzali na divadelné preteky. Počas prvej svetovej vojny spolu s inými divadelníkmi nacvičoval predstavenia v Záturčí, Priekope i vo Vrútkach. V rokoch 1933 a 1935 – 1943 pracoval vo výbore Slovenského spevokolu. Angažoval sa aj v stavovských organizáciách martinských remeselníkov a živnostníkov, od roku 1918 pôsobil vo výbore Priemyselného spolku a po jeho pretvorení na Okresné živnostenské spoločenstvo v roku 1925 aj vo výbore novej organizácie. V roku 1918 ho ako spolupracovníka predstavenia, v ktorom spievali pieseň "Hej Slováci" a "Kde domov můj..." odsúdili na 6 mesiacov väzenia a patril aj medzi signatárov Martinskej deklarácie.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (6)
prep-loader