BÚĽOVSKÝ, Samuel národný pracovník, remeselník
BÚĽOVSKÝ, Samuel

BÚĽOVSKÝ, Samuel

národný pracovník, remeselník

Narodený28. 02. 1840 - Belá-Dulice, okr. Martin
Zomrel02. 09. 1923 - Martin

Zapojil sa do spolkového a národného života, v roku 1870 patril k spoluzakladateľom Meštiansko-remeselníckeho spolku a od roku 1876 Priemyselného spolku, v ktorom až do smrti vykonával rôzne funkcie. Bol spoluzakladateľom a členom výboru Slovenského spevokolu, zakladajúcim členom Dobrovoľného hasičského zboru.

Narodil sa v rodine Štefana Búľovského, člena rozvetveného zemianskeho rodu, ktorý je doložený v Duliciach od polovice 16. storočia. Po vyučení za sedlára sa usadil v Martine, kde ho v roku 1866 prijali do spoločného cechu remenárov a sedlárov a v roku 1871 získal meštianske právo. Zapojil sa do spolkového a národného života, v roku 1870 patril k spoluzakladateľom Meštiansko-remeselníckeho spolku a od roku 1876 Priemyselného spolku, v ktorom až do smrti vykonával rôzne funkcie. V roku 1922 ho v Priemyslenom spolku vyznamenali titulom čestného člena dozorného výboru. V roku 1872 bol spoluzakladateľom, zástavníkom a do roku 1878 členom výboru Slovenského spevokolu a v roku 1873 zakladajúcim členom Dobrovoľného hasičského zboru, v ktorom tiež vykonával viaceré funkcie, v rokoch 1886 – 1891 funkciu zástupcu veliteľa (podveliteľa).

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (95)
prep-loader