BULLA, Alojz odbojár, úradník
BULLA, Alojz

BULLA, Alojz

odbojár, úradník

Narodený20. 06. 1902 - Ústie nad Oravou, zaniknuté obec v okr. Trstená
Zomrel08. 05. 1978 - Banská Bystrica

urna uložená v Martine

Bol členom komunistickej strany, zapojil sa do ilegálneho protifašistického odboja, nadviazal kontakty so zahraničnými rozviedkami, v roku 1943 i s K. Šmidkem. V roku 1944 sa zúčastnil na založení viacerých revolučných národných výborov v Turci a stal sa tajomníkom revolučného ONV v Martine.

Bol synovcom architekta a staviteľa Balžeja Bullu. Po vychodení základnej školy v rodisku študoval na gymnáziu v Trstenej a vyučil sa za obchodníka. Pracoval na župnom úrade, od roku 1928 bol tajomníkom Okresného živnostenského spoločenstva, po skončení vojny pôsobil na ONV v Martine a na Krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici. Bol členom komunistickej strany, zapojil sa do ilegálneho protifašistického odboja, nadviazal kontakty so zahraničnými rozviedkami, v roku 1943 i s K. Šmidkem, neskôr sa zúčstnil na prípravách SNP, pričom spolupracoval s F. Thurzom, M. Hyskom, K. Šmidkem a ďalšími. V roku 1944 sa zúčastnil na založení viacerých revolučných národných výborov v Turci a stal sa tajomníkom revolučného ONV v Martine. Ukrýval sovietskych utečencov a partizánov a v jeho byte sa konali schôdze partizánskych veliteľov a ilegálnych pracovníkov. Ako dôchodca sa venoval prírode, fotografovaniu a propagácii turistického ruchu.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (2)
  • Rovnaké zameranie, profesia (41)
prep-loader