BÖHMOVÁ, Mária (rod. Dziaková) lekárka
BÖHMOVÁ, Mária

BÖHMOVÁ, Mária

(rod. Dziaková) lekárka

Narodený12. 05. 1910 - Rozhanovce, okr. Košice-okolie
Zomrel15. 12. 1998 - Edison, NJ, USA

urna uložená v Martine

S manželom v Budapešti spolupracovala vo verejnej a politickej práci. Po vojne bola vedúcou lekárkou v Štátnom zdravotnom ústave v Bratislave, kde organizovala bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre vysokoškoláčky a aj prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Vo vedeckej práci za zamerala na problematiku fyzikálnej diagnózy.  

Po maturite na gymnáziu v Košiciach študovala v rokoch 1929 – 1934 medicínu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala titul MUDr. Po promócii sa stala sekundárnou lekárkou na internej klinike v štátnej nemocnici v Košiciach, kde zostala aj po roku 1938 keď Košice pripadli Maďarsku. Vyvíjala rozsiahlu národnú a osvetovú prácu, za čo jej maďarské okupačné orgány nepovolili vykonávať profesiu, no ministersto zdravotníctva jej na intervenciu primára MUDr. Engela udelilo výnimku. Nakoniec v roku 1941 vystúpila zo služieb verejného zdravotníctva. V tom istom roku sa vydala za Emanuela Teodora Böhma, s ktorým v Budapešti spolupracovala vo verejnej a politickej práci. Po vojne bola vedúcou lekárkou v Štátnom zdravotnom ústave v Bratislave, kde organizovala bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre vysokoškoláčky a aj prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. V roku 1948 s manželom emigrovala najprv do Londýna a v roku 1952 do USA. Po nostrifikácii diplomu pracovala v Presbyterian Hospital v Newarku, potom do roku 1975 v Kingsbrook Jewish Medical Center, kde sa stala vedúcou lekárkou, a súčasne bola mimoriadnou profesorkou internej medicíny a fyzikálnej diagnózy na Touro College v New Yorku. Vo vedeckej práci za zamerala na problematiku fyzikálnej diagnózy. Popri zamestnaní poskytovala lekársku starostlivosť krajanom, zúčastňovala sa na krajanskom živote a prispievala do krajanskej tlače. Počas štúdia pracovala v Spolku východoslovenských akademikov, od roku 1940 bola funkcionárkou Slovenského katolíckeho kruhu a spolupracovala aj so študentským podporným spolkom Hviezdoslav v Košiciach. V roku 1942 uverejnila v časopise Slovenská jednota seriál článkov Matka a dieťa. Posmrtne vyšlo jej memoárové dielo Duša na dlani (2004). 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (40)
prep-loader