BODICKÝ, Metod ochotnícky divadelník
BODICKÝ, Metod

BODICKÝ, Metod

ochotnícky divadelník

Narodený28. 09. 1864 - Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš
Zomrel21. 02. 1901 - Opava, Česko

pochovaný v Martine

Bol horlivým ochotníckym divadelníkom, prvé herecké skúsenosti získal v rokoch 1879 – 1891 v rodisku, neskôr ich obohatil vo Viedni a uplatnil najmä v martinskom Slovenskom spevokole. Tu vystúpil v 14 hrách, prekladal divadelné hry a pomáhal A. Halašovi v režisérskej práci.

Pochádzal z národne uvedomelej meštianskej rodiny z Partizánskej Ľupče, kde jeho otec Daniel Bodický patril k spoluzakladateľom ochotníckeho divadla. V roku 1874 začal navštevovať nižšie slovenské evanjelické gymnázium v Martine, neskôr začal študovať medicínu na univerzite vo Viedni, štúdium však musel zo zdravotných dôvodov prerušiť. Usadil sa v Martine, kde bol úradníkom v Sporiteľni. Počas pobytu vo Viedni pracoval v slovenských spolkoch Tatran a Národ. Bol horlivým ochotníckym divadelníkom, prvé herecké skúsenosti získal v rokoch 1879 – 1891 v rodisku, neskôr ich obohatil vo Viedni a uplatnil najmä v martinskom Slovenskom spevokole. Tu vystúpil v 14 hrách, prekladal divadelné hry a pomáhal A. Halašovi v režisérskej práci.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (6)
prep-loader