BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária (rod. Ivanková) ochotnícka herečka
BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária

BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária

(rod. Ivanková) ochotnícka herečka

Narodený13. 11. 1853 - Martin
Zomrel21. 04. 1942 - Žilina

pochovaná v Martine

Patrila ku generácii prvých herečiek Slovenského spevokolu, v ktorom vystúpila v rokoch 1872 – 1880 v 11 predstaveniach. Dostávala významnejšie i hlavné úlohy. V roku 1872 vystúpila vo veselohre V. Podolského Kocúrkovský bál kde bol jej hereckým partnerom P. Országh Hviezdoslav.

Bola najmladšou sestrou Tobiáša a Jána Ivankovcov a pochádzala z rodiny, ktorá mala veľké pochopenie pre ochotnícke divadlo. Sama patrila ku generácii prvých herečiek Slovenského spevokolu, v ktorom vystúpila v rokoch 1872 – 1880 v 11 predstaveniach. Dostávala významnejšie i hlavné úlohy. V roku 1872 vystúpila vo veselohre V. Podolského Kocúrkovský bál kde bol jej hereckým partnerom P. Országh Hviezdoslav, v tom čase praktikant v kancelárii Ž. Melfelbera. Po vydaji v roku 1883 hereckú kariéru skončila. Jej manžel Ľudovít Boďay (Bogyay) bol prednostom železničnej stanice v Martine. Ku koncu života žila u dcéry v Žiline.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (38)
prep-loader