BILOVESKÁ, Mária telovýchovná pedagogička
BILOVESKÁ, Mária

BILOVESKÁ, Mária

telovýchovná pedagogička

Narodený27. 05. 1933 - Bardejov
Zomrel22. 02. 1996 - Martin

Popri pedagogickej práci sa venovala vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej sa zamerala na problematiku hudobno-pohybovej výchovy a základného plaveckého výcviku žiakov základných škôl, neskôr problémom telesnej výchovy žiakov stredných odborných učilíšť a problematike osobnostného rozvoja.

Základnú školu a gymnázium navštevovala v Bardejove a v rokoch 1953 – 1957 študovala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, v roku 1974 dosiahla titul PhDr. a v roku 1982 vedeckú hodnosť kandidáta vied. V rokoch 1957 – 1960 pôsobila na zdravotnej škole a v rokoch 1960 – 1965 bola asistentkou na Pedagogickom inštitúte v Martine, od roku 1965 odbornou asistentkou, od roku 1984 docentkou a od roku 1982 aj prodekankou na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde vyučovala plávanie a psychológiu telesnej výchovy. Popri pedagogickej práci sa venovala vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej sa zamerala na problematiku hudobno-pohybovej výchovy a základného plaveckého výcviku žiakov základných škôl, neskôr problémom telesnej výchovy žiakov stredných odborných učilíšť a problematike osobnostného rozvoja. Článkami a štúdiami prispievala do viacerých odborných časopisov a zborníkov (Odborná výchova, Komenský, Jednotná škola a iné). Napísala literárnu predlohu a scenár k filmovým slučkám Základný plavecký výcvik a Zdokonaľovací plavecký výcvik. Zaslúžila sa o založenie odboru plávania vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia PF Banská Bystrica a pracovala v jej výbore. Od roku 1976 pôsobila ako poslankyňa a predsedníčka komisie pre mládež a telesnú výchovu na Okresnom národnom výbore v Banskej Bystrici. V roku 1979 jej udelili titul Vzorná učiteľka.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (42)
prep-loader