BENKA, Martin akademický maliar
BENKA, Martin

BENKA, Martin

akademický maliar

Narodený21. 09. 1888 - Kostolište, okr. Malacky
Zomrel28. 06. 1971 - Malacky

pochovaný v Martine

Predstavuje zakladateľskú osobnosť slovenského výtvarného prejavu v maľbe i v kresbe. Jeho celoživotné dielo tvorí obrovské množstvo obrazov, ilustrácií, štúdií a skíc. Maľoval slovenský kroj a v jeho postavách sa zrkadlili charakterové vlastnosti jednoduchého slovenského človeka. Vytvoril moderný, pritom celkom svojský monumentálny maliarsky štýl. 

Pôvodne sa vyučil za maliara a natierača v Hodoníne a niekoľko rokov pracoval vo Viedni. Už v tomto období navštevoval galérie, začal maľovať ako samouk a hrával na husle vo viedenskom akademickom orchestri. V roku 1909 sa na príhovor redaktora Langnera dostal na súkromnú maliarsku školu A. Kalvodu do Prahy. Po jej absolvovaní tvoril v Prahe, podnikal študijné a tvorivé cesty po západnej Európe i po Slovensku, v rokoch 1940 – 1941 bol vedúcim oddelenia kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a od roku 1941 opäť tvoril v slobodnom povolaní v Bratislave a v Martine. Predstavuje zakladateľskú osobnosť slovenského výtvarného prejavu v maľbe i v kresbe. Jeho celoživotné dielo tvorí obrovské množstvo obrazov, ilustrácií, štúdií a skíc. Maľoval slovenský kroj a v jeho postavách sa zrkadlili charakterové vlastnosti jednoduchého slovenského človeka. Vyrástol v čase, keď sa ešte nedalo hovoriť o maliarskej tradícii na Slovensku a nezapojil sa bezvýhradne ani do žiadneho prúdu svetového výtvarného umenia. Vytvoril moderný, pritom celkom svojský monumentálny maliarsky štýl. Písal odborné články, cestopisné črty, fejtóny a pod názvom Za umením (1958) vydal vlastný životopis. Bol aj propagátorom esperanta. Počas pražského pobytu vykonával funkciu predsedu Spolku slovenských umelcov. Svoje diela vystavoval jednotlivo aj súborne na výstavách doma i v zahraničí, napr. v Benátkach, v Krakove, vo Varšave, vo Viedni, v New Yorku, v Moskve a v Paríži. V roku 1953 mu udelili titul národného umelca.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (13)
prep-loader