ANDRÁŠIK Ján ľudový básnik
ANDRÁŠIK Ján

ANDRÁŠIK Ján

ľudový básnik

Narodený10. 06. 1909 - Ősagárd, Maďarsko
Zomrel08. 10. 1999 - Maňa, okr. Nové Zámky

pochovaný v Martine

V mladosti rozširoval medzi krajanmi v Maďarsku slovenskú literatúru. V roku 1926 začal písať slovenské umelecky nenáročné verše, ktoré v rokoch 1946 – 1948 publikoval v novinách. Vyjadroval v nich vzťah k materinskej reči, propagoval návrat Slovákov z Maďarska a spracoval aj politické témy.

Vychodil ľudovú a meštiansku školu a stavebnú priemyslovku. Pracoval spočiatku na otcovom hospodárstve v rodisku, od roku 1930 bol nižším poštovým úradníkom v Köszegu a v Budapešti a v roku 1948 sa presťahoval na Slovensko, kde sa stal baníkom a lesným robotníkom, neskôr kostolníkom v Martine a napokon žil na odpočinku v Malej Mani. V mladosti rozširoval medzi krajanmi v Maďarsku slovenskú literatúru. V roku 1926 začal písať slovenské umelecky nenáročné verše, ktoré v rokoch 1946 – 1948 publikoval v novinách Sloboda a neskôr i v Evanjelickom poslovi spod Tatier. Vyjadroval v nich vzťah k materinskej reči, propagoval návrat Slovákov z Maďarska a spracoval aj politické témy. Výber z nich uverejnila Ľ. Bartalská v zborníku Ozveny rovín (1985).

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (11)
prep-loader